fbpx

S.C. BROL MEDICAL CENTER SRL acordă o importanță deosebită atât vieții private cât și protecției datelor cu caracter personal prin respectarea legilor privind protecția datelor. Datele personale pe care le colectăm vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legile privind protecția datelor personale și în conformitate cu această Declarație și exclusiv în scopul prestării serviciilor medicale solicitate.

Cap. 1 Procesatorul

Procesătorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și a altor prevederi legale naționale referitoare la protecția datelor din statele membre U.E. este:

S.C. BROL MEDICAL CENTER SRL
Adresa : Str. Franyo Zoltan, nr. 6
Tel 0256/221009
E-mail: office @ brol.ro
Website: www.brol.ro

Cap. 2 Ofițerul pentru protecția datelor

DPO responsabil cu protecția datelor este: Ing. Tuturilov Ramona-Maria

Cap. 3 Definiția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ informații cum ar fi numele, vârsta, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, adresa IP sau comportamentul utilizatorului. Nu reprezintă date cu caracter personal acele informații anonimizate prin care nu se stabilesc conexiuni cu persoana dvs. Prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, recuperarea, utilizarea, stocarea sau transmiterea) necesită, întotdeauna, fie un temei legal, fie consimțământul dumneavoastră.

Cap. 4 Aspecte generale de procesare a datelor cu caracter personal

a) Domeniul de aplicare și scopul procesării

Completând datele dvs. personale, ne acordați permisiunea de a vi le procesa, în scopul prestării unui serviciu eficient și corect. Menționăm că revocarea consimțământului dumneavoastră atrage imposibilitatea oferirii serviciilor solicitate.

b) Temeiul legal

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Prelucrarea datelor menționate este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre și servește la protejarea intereselor legitime ale companiei noastre.

Conform art. 6 alin. 1 lit. un GDPR un acord dat de persoană vizată constituie, de asemenea, un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal . Vă rugăm să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, exprimarea liberă a consimțământului permițând prestarea serviciului solicitat:

Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul prestării serviciului pe care îl solicit la SC BROL MEDICAL CENTER SRL.

Datele dvs. personale vor fi stocate timp de 180 luni de zile. După această perioadă de timp, datele dvs. personale vor fi șterse, cu excepția cazurilor în care există alte cerințe legale de păstrare, situație în care datele dvs. personale vor fi blocate. Vă puteți retrage consimțământul oricând la adresa Timișoara, str. Franyo Zoltan, nr. 6, jud Timiș.

c) ștergerea datelor și durata stocării

Datele personale vor fi șterse la termenul de 180 luni de zile, raportat la ultima dată în care ați solicitat serviciile noastre, însă aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. personale în orice moment înainte de sfârșitul perioadei de 180 luni de zile.

Cap. 5 Transferul datelor către terți

În unele situații, SC BROL MEDICAL CENTER SRL, colaborează cu terți, exclusiv în scopul prestării serviciului solicitat, fapt care presupune transferul unor date personale. În această situație adoptăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja datele personale și pentru a preveni accesul neautorizat asupra acestor date.

Cap. 6 Drepturile dvs.

Dacă datele dvs. personale sunt procesate, beneficiați de următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

• În conformitate cu art. 15 GDPR puteți solicita informații despre datele dvs. personale procesate de noi.

Astfel, puteți obține informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal colectate, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele, perioada de stocare planificată, existența unor drepturi de modificare, ștergere, restricție a procesării sau de obiecție, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, originea datelor dvs., dacă nu sunt colectate de la noi, despre transferul către țări terțe sau organizații internaționale și despre existența unor decizii automate, inclusiv profilarea și informații relevante despre logică implicată, acolo unde este cazul.

• În conformitate cu art. 16 GDPR puteți solicita imediat corectarea datelor incorecte sau completarea datelor personale stocate.

• În conformitate cu art. 17 GDPR, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale stocate de noi, cu condiția ca prelucrarea sa nu fie necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și de informare, să îndeplinească o obligație legală, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

• În conformitate cu art. 18 GDPR, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă contestați corectitudinea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă nu mai avem nevoie de date și dacă refuzăm ștergerea acestora, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

• În conformitate cu art. 20 GDPR, puteți solicita ca datele personale pe care ni le-ați furnizat să fie primite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

• În conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În consecință, nu mai avem dreptul să continuăm din acel moment prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ.

• În conformitate cu art. 77 GDPR, aveți dreptul de a va adresa autorității de supraveghere.

Cap. 7 Dreptul la opoziție

Când prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe interese legitime în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f GDPR, aveți – așa cum s-a menționat deja mai sus – dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în conformitate cu art. 21 GDPR, din motive care rezultă din situația dvs. particulară.

Cap. 8 Măsuri de confidențialitate și protecție a datelor

Ne angajăm să vă protejam confidențialitatea și să tratăm confidențial datele dvs. personale. Pentru a preveni manipularea, pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor stocate la noi, luăm măsuri tehnice și organizatorice ample, care sunt verificate periodic și adaptate progresului tehnologic.

Cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, din cauza structurii internetului, este posibil ca regulile de protecție a datelor și măsurile de securitate menționate mai sus să nu fie respectate de alte persoane sau instituții pentru care nu suntem responsabili.

În particular, datele necriptate transmise prin e-mail pot fi citite de terți. Nu avem nicio influența tehnică asupra acestei situații. Este responsabilitatea utilizatorului să protejeze datele furnizate de el împotriva utilizării abuzive, prin criptare sau în orice alt mod.

  • Confirm că am citit declarația de confidențialitate de mai sus
  • De asemenea, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul prestării serviciului solicitat de către SC BROL MEDICAL CENTER SRL

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment la adresa de email: office @ brol.ro